Duyurular

 

 

  06/07/2016

- Yaz döneminde KMÜ204-Termodinamik, KMÜ206-Malzeme Bilimi ve KMÜ403-Ayırma İşlemleri derslerini alan öğrencilerin dersi takip edebilmeleri amacıyla önerilen kaynaklar, ders geçme notu, derse devam şartı, derse ait sınav ve ödev programları ve haftalık ders programları aşağıda verilmiştir. 
Dersin adı KMÜ204-Termodinamik KMÜ206-Malzeme Bilimi KMÜ403-Ayırma İşlemleri
AKTS 6 4 6
Kaynak Thermodynamics an Engineering Approach, Yunus ÇENGEL, Michael BOLES Material Science ad Engineering, William D. CALLISTER, David G. RETHWISCH Transport Processes and Seperation Process Principles, Christie J. GEANKOPLIS
Başarı Sınırı 50
Devam Şartı %70
       
Sınav Programı
Final 1 adet (%40)-29/08/2016 10:00 1 adet (%40)-31/08/2016 10:00 1 adet (%40)-30/08/2016 10:00
Ara Sınav 1 adet (%30)-03/08/2016 12:00 1 adet (%30)-10/08/2016 09:30 1 adet (%30)-05/08/2016 10:00
Ödev 4 adet (%30)-Teslim tarihleri: 27/07/2016-10/08/2016-17/08/2016-24/08/2016 2 adet (%30)-Teslim tarihleri: 04/08/2016-25/08/2016 4 adet (%30)-Teslim tarihleri: 29/07/2016-12/08/2016-19/08/2016-26/08/2016
       
Ders Programı
Hafta 1 Giriş ve Temel Kavramlar, Enerji Dönüşümleri ve Genel Enerji Çözümlemesi Atomik Yapı ve Atomlar Arası Bağlar Evaporasyon
Hafta 2 Saf Maddelerin Özellikleri Kristalin Katıların Yapıları Evaporasyon
Hafta 3 Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi Kristalin Katıların Yapıları Kurutma
Hafta 4 Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Katılarda Kusurlar Absorbsiyon
Hafta 5 Kontrol Hacimleri için Kütle ve Enerji Çözümlemesi Metallerin Mekanik Özellikleri Distilasyon
Hafta 6 Termodinamiğin İkinci Yasası Dislokasyonlar ve Sertleşme Mekanizmaları Distilasyon
Hafta 7 Entropi Faz Diyagramları-Metallerin Faz Geçişleri Ekstraksiyon

 

 

 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 06/07/16