Duyurular

 

 

  10/10/2016

- 2016-2017 Güz döneminde KMÜ211-Elektrokimya, KMÜ305-Isı Transferi ve KMÜ403-Ayırma İşlemleri derslerini alan öğrencilerin dersi takip edebilmeleri amacıyla önerilen kaynaklar, ders geçme notu, derse devam şartı, derse ait sınav ve ödev programları ve haftalık ders programları aşağıda verilmiştir. 
Dersin adı KMÜ211-Elektrokimya KMÜ305-Isı Transferi KMÜ403-Ayırma İşlemleri
AKTS 5 6 6
Kaynak Elektrokimya ve Uygulamaları, Hayri YALÇIN, Metin GÜRÜ Heat and Mass Transfer: Fundamentals and Applications, Yunus A. CENGEL, Afshin J. GHAJAR Transport Processes and Seperation Process Principles, Christie J. GEANKOPLIS
Başarı Sınırı 50
Devam Şartı %70
       
Sınav Programı
Final 1 adet (%40) 1 adet (%40) 1 adet (%40)
Ara Sınav 1 adet (%30) 1 adet (%30) 1 adet (%30)
Ödev ve Kısa Sınav 4 adet (%30) 4 adet (%30) 4 adet (%30)
       
Ders Programı
Hafta 1 Giriş ve elektrokimyanın tanımlanması Giriş: esaslar, ısı geçişi bağıntıları, enerjinin korunumu ilkesi, ısı geçişi problemlerinin çözümlenmesi, ısı geçişinin uygulamadaki yeri ve önemi Evaporasyon
Hafta 2 Elektrokimyasal reaksiyonların belirlenmesi ve çözülmesi Isı iletimine giriş Evaporasyon
Hafta 3 Elektrokimyasal hesaplamalar Sürekli rejimde tek boyutlu ısı iletimi Kurutma
Hafta 4 Elektrokimyasal hesaplamalar Sürekli rejimde tek boyutlu ısı iletimi Kurutma
Hafta 5 Elektrokimyasal prosesler Sürekli rejimde tek boyutlu ısı iletimi Absorbsiyon
Hafta 6 Piller Zamana bağlı ısı iletimi Absorbsiyon
Hafta 7 Elektrotlar Taşınıma giriş Absorbsiyon
Hafta 8  Kaplama prosesleri  Dış akış Distilasyon
Hafta 9  Kaplama prosesleri  Dış akış Distilasyon
Hafta 10  Potensiyometri  İç Akış Distilasyon
Hafta 11 Elektrokimyasal sensörler  İç Akış Distilasyon
Hafta 12  Proseste korozyon  Doğal taşınım Ekstraksiyon
Hafta 13  Korozyonu temizleme ve boya; korozyon ve katodik koruma  Isı Değiştiriciler Ekstraksiyon
Hafta 14  Dünyada ve Türkiyede elektrokimyanın yeri  Isı Değiştiriciler Ekstraksiyon

 

 

 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 10/10/16