Duyurular

 

 

  27/06/2016

- Yaz döneminde KMÜ304-Kütle Transferi, KMÜ420-Kurutma Prosesleri ve KMÜ403-Ayırma İşlemleri derslerini alan öğrencilerin dersi takip edebilmeleri amacıyla önerilen kaynaklar, ders geçme notu, derse devam şartı, derse ait sınav ve ödev programları aşağıda verilmiştir. 
Dersin adı KMÜ304-Kütle Transferi KMÜ420-Kurutma Prosesleri KMÜ403-Ayırma İşlemleri
AKTS 6 4 6
Kaynak Transport Processes and Seperation Process Principles, Christie J. GEANKOPLIS
Başarı Sınırı 60
Devam Şartı %70
       
Sınav Programı
Final %40 - 08/08/2018 10:00 %40 - 06/08/2018 10:00 %40 - 09/08/2018 10:00
Ara Sınav %30 - 18/07/2018 10:00 %30 - 16/07/2018 10:00 %30 - 12/07/2018 10:00
Kısa Sınav %10 - 04/07/2018 10:00 %15 - 09/07/2018 10:00 %10 - 10/07/2018 10:00
Kısa Sınav %10 - 25/07/2018 10:00 %15 - 23/07/2018 10:00 %10 - 26/07/2018 10:00
Ödev %05 - 11/07/2018 8:30 - %05 - 12/07/2018 8:30
Ödev %05 - 01/08/2018 8:30 - %05 - 02/08/2018 8:30
       

 

 

 

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 27/06/18