Yayınlar

 

 

 
 
 • Kitap
  • 1.   Kimya Mühendisliğine Giriş, Editör: Prof. Dr. Selahattin GÜLTEKİN, Bölüm 12 - Bilgisayar Destekli Kimya Mühendisliği, Yazarları: M. Bora AKIN, İnci SALT, Papatya yayıncılık, İstanbul, 2013.

    

 • Uluslararası Makaleler
  • 1.   Akın, B., Öner, M., Bayram, Y., Demadis, K.D., (2008), Effects of carboxylate-modified, "Green" Inulin biopolymers on the crystal growth of calcium oxalate, Cryst. Growth Des., 8(6): 1997-2005.

   2. Akın, M.B., Öner, M., (2012), Aqueous pathways for formation of zinc oxide particles in the presence of carboxymethyl inulin, Res. Chem. Intermediat., 38(7): 1511-1525.

   3.   Akın, M.B., Öner, M., (2013), Photodegradation of methylene blue with sphere-like ZnO particles prepared via aqueous solution, Ceramics International., 39(8): 9759-9762.

   4.   Gülen, J., Akın, M.B., Özgür, M., (2016), Ultrasonic-asisted adsorption of methylene blue on sumac leaves, Desalination and Water Tratment, 57(20): 9286-9295.

    

 • Ulusal Makaleler
  • 1. Akın M. B., Bozkurt A., Öner M., (2007), Kalsiyum oksalat kristalizasyonuna polimerlerin etkisinin incelenmesi, Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, 25(2): 170-178.

   2. Öner, M., Akın, M.B., Biyo-temelli Katkıların Kontrollü Nano-boyutta ZnO Üretimine Etkisi, Endüstriyel Boya, Toz Boya, Yüzey İşlem Kimyasalları, Boya Uygulama ve Kaplama Teknolojileri. 2013, 11, 12-16.

   

 • Uluslararası Bildiriler
  • 1.   Akyol, E., Dogan, Ö., Akın, M.B., Kırboğa, S., Öner, M., Investigation of Calcium Oxalate Monohydrate (COM) Crystallization as a Model to Biomineralization, German-Turkish University Conference and Project Marketplace on Applied Research and Innovation, 26-28 Şubat, Braunschweig, Almanya, (2007).

   2.   Öner, M., Bayram, Y., Akin, B., Akyol, E., Dogan, Ö., Demadis, K., Kinetic and Morphological Effects of Carboxymethyl Inulin on the Growth of Calcium Oxalate Crystals, 11th Annual Green Chemistry and Engineering Conference, 26-29 Haziran, Washington, DC, ABD, (2007).

   3.   Akyol, E., Dogan, Ö., Akın, B., Kırboğa, S., Öner, M., The Effects of Polyelectrolytes on the Crystallization of Calcium Oxalate Monohydrate, 24th European Crystallographic Meeting, 22-27 Ağustos, Marrakech, Fas, (2007).

   4.   Akın, B., Öner, M., Controlling of ZnO crystallization by polymers, 18th. International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA), 24-28 Ağustos, Prag, Çek Cumhuriyeti (2008).

   5.   Öner, M., Akyol, E., Akın, B., Kirboğa, S., Polyelectrolytes for the Controllers of Calcium Oxalate Crystallization, 238th American Chemical Society National Meeting & Exposition, 16-20 Ağustos, Washington, DC, ABD, (2009).

   6.   Akın, B., Öner, M., Control of Morphology, Size and Porosity of the Zinc Oxide by Chemical Additives, 25th European Crystallographic Meeting, 16-21 Ağustos, Istanbul, Türkiye, (2009).

   7.   Akın, B., Öner, M., Effect of Chemical Additives on Crystal Size Distribution, Size and Morphology of ZnO, 6th Chemical Engineering Conference For Collaborative Research In Eastern Mediterranean Countries (EMCC-6), 7-12 Mart, Belek, Antalya, Türkiye, (2010).

   8.   Akın, B., Oner, M., Demadis, K.D., Effects of Green Inulin Biopolymers on the Crystal Growth of Calicum Oxalate, 16th International Biomedical Science and Technology Symposium (BIOMED), 28 Eylül-2 Ekim, Istanbul, Türkiye, (2010).

   9.   Akın, B., Oner, M., Controlling of ZnO Precipitation by Polymers, 242nd American Chemical Society National Meeting&Exposition, 28 Ağustos-1 Eylül, Denver, Colorado, ABD, (2011).

   10.   Dogan, Ö., Bodur, B., Akin, M. B. ve Öner, M., Removal of Cu(II) from Aqueous Solution by Using Hydroxyapatite, ANQUE's International Congress of Chemical Engineering (ANQUE-ICCE), 24-27 Haziran, Sevilla, İspanya, (2012).

   11.   Akin, M. B. ve Öner, M., 2-Propanol Dehydrogenation with ZnO Nanoparticles, 9th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN12), 3-6 Temmuz, Selanik, Yunanistan, (2012).

   12.   Akyol, E., Akin, B., Öner, M., Barium sulfate crystallization in the presence of carboxymethyl inulin and polyacrylic acid, 244th ACS National Meeting & Exposition, 19-23 Ağustos, Philadelphia, ABD, (2012).

   13.   Öner, M., Akın, M.B., Investigation of Effect of Polymers on Calcium Oxalate Crystallization, ICACC-S5-026-2013, 37th International Conference and Expo on Advanced Ceramics and Composites ICACC’13, Daytona Beach, Fla., ABD, 27 Ocak-1 Şubat 2013.

   14.   Doğan, Ö., Bodur, B., Akın, M.B., Öner, M., Effect of aging time on calcium carbonate crystallization,1st International Chemistry and Chemical Engineering Conference, CCE 2013, Bakü, Azarbeycan, 17-21 Nisan 2013.

   15.   Akın, M.B., Öner, M., Etilen glikol metakrilat fosfat-metilen bis akrilamid polimerinin su tutma kapasitesinin incelenmesi, 1st International Chemistry and Chemical Engineering Conference, CCE 2013, Bakü, Azerbaycan, 17-21 Nisan 2013.

   16.   Akın, M.B., Kırboğa, S., Öner, M., Çinko oksit kristal boyutu ve morfolojisi üzerine vinil sülfonik asit polimerinin etkisi, 1st International Chemistry and Chemical Engineering Conference, CCE 2013, Bakü, Azerbaycan, 17-21 Nisan 2013.

   17.   Akın, M.B., Karasu, A.A., Öner, M., Metilen mavinin bozunması üzerine çinko oksit kristallerinin fotokatalitik etkisi, 1st International Chemistry and Chemical Engineering Conference, CCE 2013, Bakü, Azerbaycan, 17-21 Nisan 2013.

   18. Atayev, P., Bekat, T., Akın, M.B., Öner, M., Effects of Surface Modification and Particle Morphology on the Oxygen Permeability of HDPE/Nanoclay and HDPE/Nanoclay/ZnO Nanocomposites, 44th World Chemistry Congress - IUPAC2013, İstanbul, Türkiye, 11-16 Ağustos 2013.

   19. Öner, M., Akın, M.B.,  Synthesis, Characterization and Catalytic Effect of Zinc Oxide Nanoparticles, ICACC-S7-048-2014, 38th International Conference and Expo on Advanced Ceramics and Composites ICACC’14, Daytona Beach, Fla., USA, January 26-31, 2014.

   20. Akın, M.B., Öner, M., Photocatalytic effect of ZnO crystals on methylene blue solutions, ICOEST-2014, 2nd International Conference on Environmental Science and Technology-ICOEST’14, Side, Antalya, TURKEY, May 14-17, 2014.

   21. Öner, M., Akın, M.B., Akyol, E., Controlling of Calcium Oxalate Crystallization by Using Crsosslinked Polymers, Corrosion 2016 - NACE International, Vancouver, British Columbia, Canada, March 6-10, 2016.

   22. Boz, M. A., Akın, M.B., Inhibition Effect of PSSS on the Crystallization of Calcium Oxalate, International Conferance on Natural Science and Engineering (ICNASE'16), Kilis, TURKEY, March 19-20, 2016.

    

 • Ulusal Bildiriler
  • 1.   Kırboğa, S., Doğan, Ö., Akyol, E., Akın, B., Bozkurt, A., Öner, M., Polietilenglikol Metakrilat-Vinilsülfonik Asit Kopolimerlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, 1. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Ankara, pp. PSK-048, (2006).

   2.   Akın, B., Akyol, E., Doğan, Ö., Kırboğa, S., Bozkurt, A., Öner, M., Fosfonik Asit Grupları İçeren Kopolimer ve Çapraz Bağlı Polimerlerin Sentezi ve Karakterizasyonu, 1. Ulusal Polimer Bilim ve Teknoloji Kongresi ve Sergisi, Ankara, pp. PSK053, (2006).

   3.   Kırboğa, S., Akın, M.B., Akyol, E., Doğan, Ö., Bozkurt, A., Öner, M., Graft Kopolimerin Kalsiyum Oksalat Kristalizasyonu Üzerine Etkisi, Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-7), Eskişehir, pp. TOA37, (2006).

   4.   Akın, M.B., Akyol, E., Doğan, Ö., Kırboğa, S., Bozkurt, A., Öner, M., Polielektrolitlerin Kalsiyum Oksalat Kristalizasyonuna Etkisinin İncelenmesi, Yedinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-7), Eskişehir, pp. YMN39, (2006).

   5.   Akyol, E., Akın, M.B., Doğan, Ö., Öner, M., Hidrofilik Blok Kopolimerler Kullanarak Kalsiyum Oksalat Monohidrat (COM) Kristallerinin Morfolojik Kontrolü, XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Antalya, pp. 199-202, (2007).

   6.   Akın, M. B., Kırboğa, S., Akyol, E., Doğan, Ö., Öner, M., Suda Çözünmeyen Polimerlerin Kalsiyum Oksalat Kristalizasyonuna Etkisi, XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, 28-31 Ekim, Antalya, Türkiye, pp. 62, (2007).

   7.   Akin, B., Öner, M., Preparation of Nano ZnO Crystals in the Presence of Polymers, 4. Nanobilim ve Nanoteknoloji Konferansı (NanoTr4), İstanbul, pp. 252, (2008).

   8.   Akın, M.B., Öner, M., Değişik Deneysel Parametrelerin Nano ve Mikron Boyuttaki ZnO Büyümesine Etkisi, YTÜ Proje Destek Ofisi Fikirler Pazarı, 24-25 Mayıs, İstanbul, Türkiye, (2011).

   9.   Akın, B., Oner, M., The Morphology and Size Control of Zinc Oxide Nanorods Crystallized from Aqueous Solutions, 7th Nanoscience and Nanotechnology Conference, 27 Haziran-1 Temmuz, İstanbul, (2011).

   10.   Bodur, B., Doğan, Ö., Akın, B., Öner, M., Hidroksiapatit üzerine Cu(II) Adsorpsiyonu, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK-10, 3-6 Eylül, İstanbul, Türkiye, (2012).

   11.   Akın, M.B., Öner, M., ZnO’in İzopropil Alkol’ün Dehidrojenasyon Reaksiyonuna Katalitik Etkisi, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-10, 3-6 Eylül, İstanbul, Türkiye, (2012).

   12.   Akın, M. B., Öner, M., Karboksimetil İnülinin ZnO Kristalizasyonuna Etkisinin İncelenmesi, 10. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK-10, 3-6 Eylül, İstanbul, Türkiye, (2012).

   13.   Akın, M. B., Öner, M., ZnO Kristal Morfolojisi, Boyutu ve Boyut Dağılımı Üzerine Reaktan Oranı ve Sıcaklık Etkisinin İncelenmesi, 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, 2-5 Eylül, Eskişehir, Türkiye, (2014).

   14.   Şara, O.N., Dilmaç, N., Dilmaç, Ö.F., Mert, M.S., Akin, M.B., Metal Oksitlerin Enerji Sistemlerindeki ve Arıtma Teknolojilerinde Yeri, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Enerji Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazarı, 11-12 Eylül, Gaziantep, Türkiye, (2014).

   15. Arabacı, A., Akın, M. B., ZnO kristallerinin Metilen Mavi boyar maddesinin fotobozunmasına etkisinin incelenmesi, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK-3), 2-4 Mayıs, İstanbul, Türkiye (2015)

   16. Kahveci, E., Akın, M. B., Congo Red bozunmasına ZnO kristallerinin fotokatalitik etkisinin incelenmesi, 3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi (UKMÖK-3), 2-4 Mayıs, İstanbul, Türkiye (2015)

   17. Çaylak, S, Ökmen, H., Akın, M. B., ZnO kristallerinin fotokatalitik aktivitesinin incelenmesi, 6. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi (UKÖK-6), 17-19 Mayıs, İzmir, Türkiye (2015)

   18. Akın, M. B., Boz, M. A., Kalsiyum oksalat kristalizasyonuna Poli(Sodyum 4-Stirensülfonat) etkisinin incelenmesi, 12. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-12), 23-26 Ağustos, İzmir, Türkiye (2016)

    

 

Giriş Sayfası | Özgeçmiş | Yayınlar | İlgi Alanları | Projeler | İdari Görevler | Fotoğraflar

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 04/08/16