İlgi Alanları

 

 

 

 
  • Kristalizasyon - Kristalizasyon proseslerinin değişik parametrelerle incelenmesi, katkı varlığında kristalizasyon proseslerinin kontrolünün sağlanması.

     

  • Polimerizasyon - Katkı olarak kullanılmak üzere sulu ortamda çözünen ve şişen polimer ve kopolimerlerin sentezlenmesi.

     

  • Kataliz - Üretilen yarı iletken metal oksit malzemelerin katalitik ve fotokatalitik etkilerinin incelenmesi.

     

  • Proses Benzetim - Paket programlar yardımıyla proses ve fabrikaların simülasyonu.

 

Giriş Sayfası | Özgeçmiş | Yayınlar | İlgi Alanları | Projeler | İdari Görevler | Fotoğraflar

Bu sitenin son güncelleştirilme tarihi 31/08/13